MF: Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wynosi ok. 76%