Lisala proponuje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję oprócz dywidendy zaliczkowej