AHK: Ponad 1/3 firm zagranicznych spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2022 r.