Zarząd Cl Games z prezesem Markiem Tymińskim został powołany na kolejną kadencję