Wicerzecznik PiS: W programie 500+ nic się w najbliższym czasie nie będzie zmieniać