STS Holding podwyższył kwotę proponowanej dywidendy do 57,9 mln zł z 53,2 z zysku za 2021