Spółka Erbudu ma umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na 29,99 mln zł netto