MFiPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE to 342,3 mld zł, tj. 94,4% dostępnych środków