Alior Bank umożliwił klientom biura maklerskiego inwestowanie na zagranicznych giełdach