Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o 2,52 zł dywidendy na akcję za 2021 r.