Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 53,4 pkt w maju wg fin. danych