Wskaźnik PMI dla usług strefy euro spadł do 56,1 pkt w maju wg finalnych danych