Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec spadł do 55 pkt w maju wg finalnych danych