Soboń z MF: Inflacja bazowa osiągnie najwyższy poziom rzędu 9-12% r/r