Pure Biologics ma umowę z Relitech z Holandii dot. nowego projektu aptamerowego