Mo-Bruk ma aneks do umowy z Gorlicami zwiększający jej wartość do 75,2 mln zł brutto