Marża rafineryjna Grupy PKN Orlen to 24,3 USD/b, petrochemiczna: 1 399 euro/t w maju