Analizy.pl: Niemal 130 ze 170 funduszy dłużnych inwestujących w Polsce dało zysk w maju