Unibep liczy na ok. 300 mln zł przychodów segmentu energetyczno-przemysłowego w 2022 r.