Prezes GAMIVO: Uchwała o dalszym trwaniu – techniczna, nadal planujemy przejście na GPW