Prezes Boryszewa: Wpływy z dezinwestycji mogą wynieść jeszcze ok. 100 mln zł – wywiad