MRiT skierowało do konsultacji projekt dot. wdrażania KPO w mieszkalnictwie