Kruk przydzielił obligacje serii AM3 o wartości 50 mln zł, redukcja zapisów: 75,48%