Bank Pocztowy wdrożył system CRM w chmurze, na jego bazie powstaną indywidualne oferty