Asseco: Dla 61% firm główną barierą w cyfryzacji dokumentów jest brak specjalistów