Anita Czerwińska została wiceministrem w MRiPS oraz pełnomocnikiem ds. ekonomii społecznej