Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 57 pkt w maju wg fin. danych