Torpol rekomenduje wypłatę 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.