Prezes JSW Tomasz Cudny będzie również p.o. zastępcy prezesa ds. rozwoju