Mikołajczyk z KNF za jak najbardziej precyzyjnym wsparciem w ramach wakacji kredytowych