GSP: Stan zapełnienia magazynów gazu wyniósł 95% na koniec maja