Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,8% w kwietniu