Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w kwietniu