Akcjonariusze Newagu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję za 2021 r.