Selvita miała 4,89 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.