Saule Technologies jest w przededniu decyzji o budowie nowych fabryk – wywiad