Klarna:2/3 badanych chętniej kupowałoby online produkty modowe dzięki odroczeniu płatności