GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wyniósł +12,3 pkt proc. w I kw. 2022 r.