GPW rozmawia z giełdami w regionie na temat wspólnego indeksu ESG