GPW liczy na poprawę zainteresowania spółek debiutami giełdowymi w II półroczu