Games Operators miał 1,32 mln zł zysku netto, 0,98 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.