Cavatina rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021 r.