BIK: Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom spadła o 12,2% r/r w kwietniu