BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wzrósł o blisko 1,5 pkt m/m w maju