Bank Pekao podwyższył stawki oprocentowania do 6% na lokacie rocznej