Apator ma umowę na dostawę liczników do Taurona Dystrybucji za 18 mln zł netto