Anwim miał 5,46 mln zł zysku netto, 63,75 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r.