Akcjonariusze ZUE zdecydowali o 0,15 zł dywidendy na akcję za 2021 r.