Akcjonariusze FFiL Śnieżka zdecydowali o 2,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r.