PGE: Kogeneracja ma 50 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW do budowy EC Czechnica